Καθηγητές ΠΑ.Δ.Α.

Σοφία Ασωνίτου

sasonitou photoH Δρ. Σοφία Ασωνίτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής Εκπαίδευσης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επίσης είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ξενόγλωσσο ΜΒΑ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι σπουδές της περιλαμβάνουν πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το πανεπιστήμιο VUΒ SOLVAY των Βρυξελλών καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιομηχανική Εγκατάσταση και Ανάπτυξη από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το διδακτορικό της δίπλωμα είναι στη Λογιστική Εκπαίδευση μ έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες των λογιστών από το πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, του Ηνωμένου Βασιλείου. Επαγγελματικά έχει απασχοληθεί σε λογιστικές και διοικητικές θέσεις εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων πριν την ακαδημαϊκή της πορεία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Λογιστική Εκπαίδευση, τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, τη σύνδεση αγοράς και ανώτατης εκπαίδευσης, την εκπαίδευση ενηλίκων, κ.α. Τα διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, την Ελεγκτική και την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Έχει δημοσιεύσει σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γεώργιος Ι. Πολυχρονόπουλος

gpolychronopoulosΚαθηγητής Οικονομικών Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc) και έκανε μεταπτυχιακά στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Universite de Montreal, στο Sir G. Williams University (Dipl.), στο Concordia University Montreal (MSc), στο City University London (PhD Research), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (PhD) και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΠΣ)- Φιλοσοφίας.

Διετέλεσε Κοσμήτορας Σχολής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος Erasmus Σχολής και Πρόεδρος ΜΠΣ-MBA του Πανεπιστημίου Ternopil National Economic University. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ και Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διευθυντής του MBA του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει διδάξει στο Ternopil National Economic University (MBA), στο University of Kentucky (MBA), στο ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και στο Zhytomyr State Technological University, σε ΜΠΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (1980-88)

Επιστημονικός Συνεργάτης- Ερευνητής στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κλπ.

Στο Editorial Board των: Journal of European Economy, Journal of Finance & Information, Economic Science Review, Statistical Journal, Regional Science Inquire Journal, Journal of Regional and Socio-Economic Issues, Tourism Issues, Review of Clinical Pharmacology, Management and Economics Review κ.α.

Άρθρα σε περιοδικά: Journal of European Economy, Economic Modelling, Applied Research Review, International Journal of Finance and Policy Analysis, South Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE), Archives of Economic History Journal, Journal of Regional and Socio-Economic Issues, EuroMed Journal of Business, Review of Economic Sciences, Management Research News-Emerald Publications, Marketing Intelligence and Planning-Emerald Publications, Journal of Informatica Economica, Statistical Journal, Medical Annuals, Journal of Clinical Pharmacology, Επιστημονικό Marketing, Ελληνική Ογκολογία, Journal of Management and Economics κ.α.

Πρακτικά Συνεδρίων: Atlantic Economic Association Conference, London School of Economics, ΑΠΘ, ΕΣΙ, National University of Kiev κλπ.

Γρηγόριος Γκίκας

empty profileΟ Γρηγόριος Γκίκας είναι Τακτικός Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διδάσκει οικονομικά και χρηματοοικονομικά. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Lodz της Πολωνίας. Από το 2001 διδάσκει ανελλιπώς στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.  Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Ηπείρου και μέλος του Συμβουλίου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2005 μέχρι 2013) και επί σειρά ετών μέλος της Επιτροπής Ερευνών, μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών, κ.α.  Δίδαξε, επίσης, στα Πανεπιστήμια του Lodz, Βαρσοβίας, Gdansk, Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Μεσολογγίου και ΤΕΙ Πάτρας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες με αντικείμενο τα οικονομικά.

Δημήτριος Γ. Καλλιβωκάς

empty profileΟ Δημήτριος Γ. Καλλιβωκάς είναι Λέκτορας Εφαρμογών, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση Πληροφορική στην Εκπαίδευση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει Μεταπτυχιακή Επιμόρφωση σε Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων και Προγραμματισμό ΗΥ, σε Βάσεις Δεδομένων και σε Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει Διδακτική Εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα και Εργαστήρια Μαθηματικών για Στελέχη Διοίκησης, Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής. Έχει Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία σε έργα Πληροφορικής, έργα ERP και σε Επεξεργασία Δεδομένων. Έχει διατελέσει Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας  και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων  του Μητρώου Β του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα Εφαρμογής Ποσοτικών Μεθόδων στη Διοίκηση, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Υλοποίησης Έργων ERP.

Σπυρίδων Μπινιώρης

sbinioris photoΟ Σπυρίδων Μπινιώρης είναι Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε το βασικό του πτυχίο B.A. από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) το 1978, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Β.Α.) από το «St John’s University of New York» το 1981 και διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, τομέας Κοινωνικής Ιατρικής στον Σχεδιασμό και Διαχείριση Αποθεμάτων το 1998.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Έχει διδάξει ανελλιπώς από το 1986 στο πρώην ΤΕΙ Αθήνας τα αντικείμενα των γνωστικών του επιστημονικών πεδίων, στην Ανωτάτη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) επί τριετία το αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας και από το 2017 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Υπηρεσίες Υγείας/ Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις» του ΕΑΠ. Εργάσθηκε δε για 27 έτη στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας» πριν την εκλογή του στο ΑΤΕΙ της Αθήνας. Διετέλεσε Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ΑΤΕΙ Αθήνας επί τριετία, είναι ακαδημαϊκός συντονιστής με διδασκαλία του μαθήματος «Στρατηγικός Προγραμματισμός» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Λιμένων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ιδίου Παν/μίου.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγγραφέας σε πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια –σεμινάρια με μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών ενώ έχει συγγράψει τέσσερα εκπαιδευτικά συγγράμματα σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Ιωάννης Δ. Μπουρής

jbouris photoΟ Δρ Ιωάννης Δ. Μπουρής είναι καθηγητής α’ βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1982 με επαγγελματική δράση σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρησιακές μονάδες ως διοικητικό στέλεχος.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ 1977) Έλαβε το μεταπτυχιακό Μaster of Business Administration (Μ.Β.Α. 1980) από το Πανεπιστήμιο Σαν Φρανσίσκο Καλιφόρνια, ΗΠΑ- University of San Francisco California, USA και Διδακτορικό Δίπλωμα με άριστα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φεβ 1992).

Η έρευνά και η συμβουλευτική δραστηριότητα του επικεντρώνεται στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Έργου-project management, Νέο Δημόσιο Management & Διακυβέρνηση (N.P.M.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα, εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια στα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα με έμφαση στην Επιστήμη της Διοίκησης - Administrative science.

Δημήτρης Παπακυριακόπουλος

dpapakyriakopoulosΟ Δημήτρης Παπακυριακόπουλος είναι Λέκτορας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το τμήμα Πληροφορικής και Διδακτορικό τίτλο από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται η μελέτη δεδομενοκεντρικών ευφυών μοντέλων για την ενδυνάμωση των Πληροφοριακών Συστημάτων και της λειτουργίας της επιχείρησης, η ανακάλυψη γνώσης από δεδομένα και η επιστήμη δικτύων. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά έργα ως ερευνητής, σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά συνέδρια και γνωστά επιστημονικά περιοδικά όπως Decision Support Systems, Expert Systems with Applications, Industrial Management and Data Systems, Electronic Markets κλπ. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΜΒΑ του ΤΕΙ Αθήνας.

Ελένη Τουρνά

etourna photoΗ Ελένη Τουρνά είναι καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε το βασικό πτυχίο της στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ξεκίνησαν με ένα πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το Vrije University Brussels, Belgium, και κατόπιν ένα δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology) απο το Sheffield Hallam University, U.K.. Τέλος απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Λογιστική και συγκεκριμένα στη Λογιστική Εκπαίδευση (Accounting Education) από το Sheffield Hallam University, U.K. Η κ. Τουρνά διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ως λογίστρια και σύμβουλος επιχειρήσεων. Συνεργάστηκε ερευνητικά και δίδαξε σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπήρξε εισηγήτρια σε επαγγελματικά σεμινάρια επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών πάνω σε θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της είναι σχετικά με τη Λογιστική εκπαίδευση, την επιλογή επαγγέλματος των φοιτητών που σπουδάζουν διοίκηση και οικονομικά και με τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων με βάση τις λογιστικές και κοστολογικές πληροφορίες. Έχει παρουσιάσει πολλά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Accounting Forum, Accounting Education: an international journal, Operational Research: an International Journal, Asian Review of Accounting, Euromed Journal of Business.

Αλέξανδρος Σαχινίδης

asahinidis photoΟ Αλέξανδρος Σαχινίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σπούδασε στις ΗΠΑ, όπου φοίτησε στα πανεπιστήμια της πόλης της Νέας Υόρκης Baruch College και Long Island University και στο Rutgers University (New Jersey) όπου παρακολούθησε τα μαθήματα του Διδακτορικού προγράμματος. Τη διδακτορική του διατριβή την εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η διδασκαλία του καθώς και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως η Υποκίνηση των εργαζομένων, η Ηγεσία, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, οι Οργανωσιακές Αλλαγές, η Οργανωσιακή Κουλτούρα, Η Επιχειρηματικότητα και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε ξένα και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε Διεθνή επιστημονικά συνέδρια . Ο Α. Σαχινίδης έχει εργαστεί ως εισηγητής σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, στο εσωτερικό, και στο εξωτερικό.

Αλίνα Χυζ

alina hΗ Αλίνα Χυζ είναι καθηγήτρια της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Λοτζ της Πολωνίας και έχει μεταπτυχιακό στον τομέα των παιδαγωγικών και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από το ίδιο πανεπιστήμιο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Διαθέτει επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Υπήρξε πανεπιστημιακός βοηθός στο Πανεπιστήμιο Λοτζ της Πολωνίας (1988-1990) και επίκουρη καθηγήτρια στο ίδιο πανεπιστήμιο (1990-1997), επιστημονική συνεργάτρια στο ΤΕΙ Πατρών (1997-1999). Το 1999 διορίστηκε σε μόνιμη θέση εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου όπου εργάστηκε μέχρι τον Σεπτέμβρη 2013. Στη συνέχεια μετακλήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά. Συνεργάζεται από το 2002 με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Σύμβουλος Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Τραπεζική".

Υπήρξε υπότροφος του Πολωνικού Υπουργείου Παιδείας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, υπότροφος του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 1991-92 για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, υποτροφία του Robert Schuman, Λουξεμβούργο (1995).
Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικούς τόμους με κριτές και μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε θέματα: επιχειρησιακής στρατηγικής, χρηματοοικονομική ανάλυσης, τραπεζικής και εφαρμοσμένης οικονομετρίας.

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος της Επιτροπής Ερευνών, διευθύντρια σύνταξης επιστημονικού περιοδικού "Review of Economic Sciences", επιστημονική υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου (2005 –2007, 2013) κ.α.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top