Ποσοτικές Μέθοδοι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:

adobe

Τύπος Διδασκαλίας:

 Στην τάξη 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:

 Διαλέξεις 4, Εργαστήριο 1, Workshops 1

Πιστωτικές Μονάδες:

 7,5

Σελίδα Μαθήματος:

www icon 128

Σελίδα moodle:

icon Moodle

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και μεθόδους της Στατιστικής για την επεξεργασία και ανάλυση περιπτώσεων των δεδομένων  πραγματικών προβλημάτων προκειμένουθ να καταλήγουν σε συμπεράσματα  που βασίζονται στις ισχυρά επιχειρήματα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να:
•Σχεδιάζει και να προετοιμάζει την Ανάλυση των Δεδομένων της μελέπτης περίπτωσης που εξετάζει
•Παρουσιάζει  τα δεδομένα με τη χρήση γραφημάτων και στατιστικών πινάκων
•Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις καταλληλότερες για της κάθε περίπτωση στατιστικές μεθόδους και τεχνικές. 
•Πραγματοποιεί  στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα. 
•Πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχο     ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα 
•Να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της Ποσοτικής Ανάλυσης και να προτείνει λύσεις ή αποφάσεις.
•Να επιλέγει και να εφαρμόζει με ευχέρεια τις κατάλληλες  μεθόδους επεξεργασίας σε δεδομένα χρονοσειρών 
•Να εφαρμόζει τις τεχνικές της ανάλυσης δεδομένων και να απαντά σε ερωτήματα της μορφής " τι θα συμβεί αν..." και σε εναλλακτικά σενάρια.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους
Παρουσίαση δεδομένων μα γραφικά και Πίνακες
Στοιχεία δειγματοληψίας. μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας 
Περιγραφική στατιστική πρωτογενών δεδομένων. 
Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων δεδομένων
Πιθανότητες και Κατανομές Πιθανοτήτων
Συσχέτιση Μεταβλητών
Γραμμική  Παλινδρόμηση
Διαστήματα εμπιστοσύνης 
Έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών
Έλεγχος Χ2
Συσχέτιση δύο μεταβλητών
Απλή γραμμική παλινδρόμηση
Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual
Χρονοσειρές
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 
Χρήση στατιστικών πακέτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους
-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.
ΙI. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)
Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.
ΙΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική): 
Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα (και σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση και αξιολόγηση εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών του διαδικτύου).
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Χαλικιάς Ι Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις (3η ΕΚΔΟΣΗ)  Εκδόσεις Rosili Αθήνα 2009 
Χαλικιάς Μ. Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2012
Bickel P.J., Doksum K. A., Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. Prentice Hall, 2001 
Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2001. 
Hogg R. V., Craig A T., McKean J W., An Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall, 2004 
Landow, S. and Everitt, B.  A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC Press Company, New York, Washington 2004
Norusis Marija Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBM SPSS 19 για Windows, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα  2012
Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001 
Mood A. M.,  Graybill F. A.,  Boes D. C.  Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill 2002

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Annals of Statistics
Statistics and Probability Letters
Journal of statistical planning and inference
Journal of statistics and probabilities
Journal of business statistics and economics
Journal of business and economic statistics

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top