Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ:

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων

ΤΜΗΜΑ:

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

6

   

ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Μάθημα κατεύθυνση Μάρκετινγκ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS:

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL):

https://eclass.uniwa.gr/courses/BA238/

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και τις ιδιαιτερότητες του Μάρκετινγκ μεταξύ επιχειρήσεων και να αποκτήσουν δεξιότητες / ικανότητες σχετικά με την προετοιμασία και εφαρμογή στρατηγικών Μάρκετινγκ για τις ιδιαίτερες αυτές αγορές. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

·         να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ στην βιομηχανική αγορά σε αντιδιαστολή με την καταναλωτική και να ορίζουν τα στοιχεία που συνθέτουν τη βιομηχανική αγορά

·         να γνωρίζουν τα στοιχεία ανάπτυξης ενός σχεδίου μάρκετινγκ και να εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το μάρκετινγκ βιομηχανικών προϊόντων.

§  να αποφασίζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν στρατηγικές για τις αντίστοιχες αγορές

§  να εκτιμούν τη δυναμική και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών

§  να αποδέχονται τη επιρροή τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής βιομηχανικού μάρκετινγκ

§  να κατανοούν τις διαδικασίας της προσωπικής πώλησης

§  να έχουν τη δυνατότητα ανάλυσης και εφαρμογής ζητημάτων οργάνωσης και διοίκησης πωλήσεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Αυτόνομη Εργασία

§  Ομαδική Εργασία

§  Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

§  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

§  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1.            Περιβάλλον βιομηχανικών αγορών και Μάρκετινγκ - Διαφορές με τις αγορές καταναλωτικών αγορών.

2.            Αγοραστική συμπεριφορά οργανισμών και πηγές πληροφόρησης των βιομηχανικών πελατών

3.            Τμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς - στόχευση και τοποθέτηση

4.            Πολιτική προϊόντος, τιμολόγησης και επικοινωνίας

5.            Διοίκηση σχέσεων στις βιομηχανικές αγορές (CRM, Key account management) και διοίκηση προμηθειών

6.            Διαδικασία Πώλησης (μορφές, τεχνικές & στρατηγικές πωλήσεων)

7.            Οργάνωση & διοίκηση πωλήσεων

8.            Στόχοι & πρόβλεψη πωλήσεων

9.            Σχεδιασμός περιοχής πωλήσεων

10.         Καθορισμός και οργάνωση δύναμης πωλητών

11.         Στρατολόγηση, εκπαίδευση, αμοιβή, επιτήρηση, υποκίνηση, αξιολόγηση και ικανοποίηση πωλητών

12.         Στρατηγικές συνεργασίας και οργάνωσης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

13.         Ανατροφοδότηση στην ομαδικής εργασία στην έρευνα αγοράς και επανάληψη-προετοιμασία εξετάσεων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:

·         Διαλέξεις στην τάξη -πρόσωπο με πρόσωπο

·         Μελέτη, συζήτηση και κριτική αξιολόγηση μελετών περίπτωσης ανά θεματική ενότητα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

§  Χρήση internet για επίδειξη μελετών περίπτωσης - Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος θα κάνουν χρήση διεθνών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, και έγκριτων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων για την εξεύρεση έγκυρων δευτερογενών στοιχείων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ομαδική εργασία σε μελέτη/ανάλυση/παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων

30

Ομαδική εργασία στην ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ για πραγματικό προϊόν

40

Αυτοτελής Μελέτη

47

Σύνολο

(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας ανά Πιστωτική Μονάδα)

156

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή Τελική Εξέταση (75%) η οποία περιλαμβάνει: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ερωτήσεις σύντομης απάντηση με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

  • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  • Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων (30%) που περιλαμβάνει ανάλυση, σχολιασμός και συγγραφή εργασίας από άσκηση πεδίου ή ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ.

 

 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνική

§  Αυλωνίτης, Γ., Δημητριάδης, Σ., Ήντουνας, Η. (2015). Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδ. Rosili, Αθήνα, ISBN: 978-618-5131-00-5.

§  Σιώμκος, Γ. Τσιάμης, Ι., και Φωτιάδης,  Θ. (2017). Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας Και Βιομηχανικών Προϊόντων, Εκδ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΕ, Αθήνα, ISBN: 978-960-14-3208-3

§  Τομάρας, Π. (2009). Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, έκδ. του ιδίου, Αθήνα. ISBN: 978-960-90674-3-0.

§  Αυλωνίτης Γ. & Σταθακόπουλος, Β. (2008). Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

§  Journal of Business-to-Business Marketing

§  Journal of Business & Industrial Marketing

§  Journal of Product Innovation Management

§  Industrial Marketing Management

§  Journal of Personal Selling & Sales Management

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top