Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΣΧΟΛΗ:

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων

ΤΜΗΜΑ:

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

6

   

ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Μάθημα κατεύθυνσης Μάρκετινγκ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS:

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL):

DM(uniwa.gr)

           

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν  στη διεθνή αγορά. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των  διεθνών  αγορών και την διαφορά τους  με τις εγχώριες αγορές και τις  στρατηγικές που οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές και να ικανοποιήσουν τις  ανάγκες των πελατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

§  Να κατανοεί  την ανάπτυξη  της παγκόσμια οικονομία τις  τελευταίες δεκαετίες

§  Να αντιλαμβάνεται τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του προσδιορισμού της διοίκησης και της απόδοσης marketing

§  Να κατανοεί  τους παράγοντες  που υποστηρίζουν ή παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες marketing σε μια διεθνή αγορά.

§  Να γνωρίζει τους τρόπους  μέσω των οποίων δομείται η στρατηγική marketing σε παγκόσμιο επίπεδο και της δημιουργίας καταναλωτικών προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές

§  Να κατανοεί και να προβλέπει όποτε απαιτείται τη συμπεριφορά του διεθνούς καταναλωτή.

§  Να γνωρίζει ποια στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ χρειάζονται αλλαγή και ποια όχι για την είσοδο σε μια νέα αγορά (standardization - adaptation)..

§  Να γνωρίζει ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ανάλογα με το σύστημα αξιών (culture) και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και αγοράς.

§  Να αναλύει την  εις βάθος την αγοραστική συμπεριφορά τόσο των καταναλωτών όσο και των οργανισμών και τις παραμέτρους της.

§  Να εφαρμόσει  τις γνώσεις του μέσω ενός  διεθνούς πλάνου  μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που πρόκειται να εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη ξένη χώρα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επικοινωνία
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1.        Εξαγωγές και διεθνές εμπόριο - Το Διεθνές Μάρκετινγκ και οι μορφές του

2.        Το μακρο-οικονομικό περιβάλλον

3.        Το διεθνές κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον

4.        Το διεθνές πολιτικό και νομικό περιβάλλον

5.        Το διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον

6.        Σύστημα πληροφοριών και έρευνα αγοράς στο διεθνές περιβάλλον

7.        Χαρακτηριστικά των διεθνών αγορών, ανταγωνισμός

8.        Μέθοδοι εισόδου στις διεθνείς αγορές και κριτήρια επιλογής

9.        Διεθνής πολιτική του προϊόντος

10.     Διεθνής τιμολογιακή πολιτική, στρατηγικές

11.     Διεθνή κανάλια διανομής

12.     Διεθνές μίγμα επικοινωνίας, στρατηγικές, προωθητικά εργαλεία

13.     Ανατροφοδότηση στην ομαδικής εργασία και επανάληψη-προετοιμασία εξετάσεων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:

Διδασκαλία - Διαλέξεις στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:

PC, Video Projector, Διαδραστικός Πίνακας, e-learning

Χρήση του Διαδικτυακού Συστήματος Παγκόσμιας Διοίκησης Marketing G.M.M.S.O. (Global Marketing Management System on line)

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΜOODLE

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ομαδική Εργασία – Συγγραφή Εργασίας

45

Ατομικές εργασίες σε ανάλυση / παρουσίαση μελετών περιπτώσεων

35

Αυτοτελής Μελέτη

37

Σύνολο

(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας ανά Πιστωτική Μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή Τελική Εξέταση (60%) η οποία περιλαμβάνει: Επίλυση Προβλημάτων

Συνδυασμός θεωρητικής προσέγγισης

και κριτικής ανάλυσης με την χρήση παραδειγμάτων

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Γραπτή Εργασία (30 %). Ανάπτυξη ενός διεθνούς marketing plan σε μία  αγορά  του εξωτερικού με βάση προϊόν μίας υποθετικής  επιχείρησης.  

Παρουσίαση εργασίας (10 %).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Cateora, P.R. & Graham, J. L. (2007). International Marketing. McGraw-Hill/Irwin.
 • Πανηγυράκης, Γ. (2013). Διεθνές Μάρκετινγκ. Αθήνα: έκδοση 1η, Εκδόσεις Σταμούλη A.E. [ISBN 978-
 • 960-351-914-0]
 • Αυλωνίτης, Γ., Λυμπερόπουλος Κ., & Β. Τσαναβάρας (2010). Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για
 • Διεθνείς Αγορές. Αθήνα: 1η έκδοση, Rosili Εμπορική-Εκδοτική Μ. ΕΠΕ. [ISBN 978-960-89407-3-4

§  Ball, A.D, Geringer J.M., Minor S.M., Mcnett M.J. (2014). Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Η Πρόκληση του Διεθνούς Ανταγωνισμού. Επίκεντρο.

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Management International Review (ISSN: 0938-8249)
 • Journal of International Marketing (ISSN: 1069-031X)
 • International Marketing Review (ISSN: 0265-1335)
 • European Journal of Marketing (ISSN: 0309-0566)
 • Journal of Marketing (ISSN: 0022-2429)
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top