Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική (Financial and Managerial Accounting)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης, Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-1020

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική (Financial and Managerial Accounting)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

3 (Θ+ΑΠ)

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής  και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και  ικανοτήτων (skills  and competencies)   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Βασικές γνώσεις  Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Οχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

hhttps://eclass.uniwa.gr/courses/BA275/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις κύριες έννοιες της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής και να ενσωματώνουν τις διαστάσεις τους στην διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών και στη λήψη αποφάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

1.     Να συντάσσει και να αναλύουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των μονάδων,

2.     Να ξεχωρίζουν τις λογιστικές πρακτικές, τις έννοιες και τα στοιχεία εκείνα τα οποία επηρεάζουν την κατάρτιση των καταστάσεων,

3.     Να ανακαλύπτει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσα από τις καταστάσεις  και απαιτούνται για να προσδιοριστεί η ορθή οικονομική κατάσταση της μονάδας

4.     Να υπολογίζει το κόστος προϊόντος, υπηρεσίας, και λειτουργίας  με τις παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με βάση τις δραστηριότητες της μονάδας,

5.     Να χρησιμοποιεί σχετικές πληροφορίες και τα εργαλεία της διοικητικής λογιστικής για να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα της μονάδας και να λάβουν βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες διοικητικές αποφάσεις.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·   Επίλυση προβλημάτων

·   Λήψη αποφάσεων

·   Αυτόνομη και Ομαδική Εργασία

·    Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·   Οικονομικός-λογιστικός κύκλος οικονομικών μονάδων

·   Οικονομικές καταστάσεις  (Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων  Χρήσης - Ταμειακών Ροών)

·   Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης οικονομικών μονάδων

·   Πλαίσιο Διοικητικής Λογιστικής

·   Παραδοσιακά συστήματα Κοστολόγησης - Μοντέρνα συστήματα Κοστολόγησης

·   Κοστολόγηση με βάση τις Δραστηριότητες (Activity based costing)

·   Εργαλεία Διοικητικής Λογιστικής

·   Εργαλεία και πληροφορίες Δ.Λ. και λήψη αποφάσεων

·   Ισορροπημένη μέτρηση της απόδοσης της μονάδας (Balanced Scorecard)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας  για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και  ικανοτήτων με  χρήση:

·         Διαλέξεων και συζητήσεων

·         Πολυμέσων

·         Ατομικών  και ομαδικών εργασιών

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ομαδική εργασία

40

   

Αυτοτελής Μελέτη

77

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

1.  Γραπτή τελική εξέταση (70%)

2.  Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία:

Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής και ΕΓΛΣ, (2013) , Eκδόσεις Δίσιγμα ,

ISBN: 9609495303

Παππάς Α. I , Χρηματοοικονομική  Λογιστική – Θεωρητικά και πρακτικά θέματα : Αρχές λογιστικής: Γενικό λογιστικό σχέδιο: Διεθνή λογιστικά πρότυπα  (2011),   Εκδόσεις  ΜΠΕΝΟΥ ΙSBN 978-960-8249-84-4

ΓΚΙΚΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΑΚΗ A., Χρηματοοικονομική Λογιστική, INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS, (2012),   Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, ISBN:  9789608249899

Χατζηνικολάου Σ., Ανδριανόπουλος Γ., Τα μυστικά των ισολογισμών, (2008) Κέρκυρα - Economia Publishing, ISBN: 9789608386815

Παρασκευόπουλος Δ, Λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων (2003), Interbooks, ISBN: 9789603901280

Α. Δημητράς και Α. Μπάλλας, Διοικητική Λογιστική Για προγραμματισμό και έλεγχο, (2009),  εκδ. Gutenberg, ISBN 978-960-01-1272-6

Διοικητική Λογιστική (2007) ΒΕΝΙΕΡΗΣ Γ., ΚΟΕΝ Σ., P.I. PUBLICATIONS (PELLA IOANNIDOU), ISBN 9789608767874


Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

Financial Accounting for Decision Makers with My Accounting Lab access card (2013), Peter Atrill, Eddie McLaney, 7th Edition, Pearson, ΙSBN: 9780273785767

Financial Accounting An International Introduction, 5th Edition, (2013), David Alexander, Christopher Nobes, Pearson, ISBN: 9780273773436

Financial Accounting and Reporting with MyAccountingLab access card, 16th Edition,  (2013), Barry Elliott, Jamie Elliott, ISBN: 9780273778264

Managerial Accounting- Decision Making and Performance Improvement, 4th Edition (2012)

Ray Proctor, Pearson , ISBN: 9780273764489

Advanced Management Accounting: Pearson New International Edition, 3rd Edition, (2013),

Robert Kaplan, Anthony Atkinson, ISBN: 9781292026596

Introduction to Management Accounting, plus MyAccountingLab with Pearson e-Text, Global Edition

16th Edition, (2013), Charles Horngren, Gary Sundem, William Stratton, Dave Burgstahler, Jeff Schatzberg, ISBN: 9780273790679

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of accountancy

Journal of accounting auditing and finance

Journal of accounting research

Management accounting research

Accounting and business research

The accounting review

Accounting, Organizations and Society

Behavioral Research in Accounting

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top